Nacionalinės Narkotikų Kontrolės ir Priklausomybės Nuo Narkotikų Prevencijos Programos tikslai yra įgyvendinti veiksmingą ir į jaunimą orientuotą narkotikų kontrolę ir prevenciją. Juos įgyvendins VJRT viešo konkurso būdu, padedant socialiniams partneriams.

Planuojama, kad bendras finansuojamų projekto dalyvių skaičius pasieks 35, įskaitant 17 jaunų žmonių nuo 14 iki 29. Bendras projekto dalyvių skaičius turėtų siekti 1 500, iš kurių 1 400 yra nuo 14 iki 29 metų amžiaus.